İtfaiye Danışmanlığı

Ülkemiz basın ve yayın organlarında her gün yangın olayları ile ilgili haberleri üzüntü ile izliyoruz. Yangınların %95’nin insan kaynaklı etkenler nedeni ile meydana gelmesi ise bizce işin en vahim tarafıdır.

Erfe yangın olarak; yangınları önlenebilir olaylar olduğunu düşünüyoruz. İşyeri yönetimlerince yangın güvenliği sağlanması(Yasal bir zorunluluktur)
amaçlandığında, sürekli bir faaliyet olan bu işlemin uzman kişilere yaptırılmasının önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu amaçla kurum kuruluş ve işletmelere yangın güvenliği ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


İŞLETME YANGIN GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA;
Yangın, yangın güvenliği sistemleri ve çevre birimlerinde en geniş ürün yelpazesi ve danışmanlık hizmetimiz için bize hemen ulaşabilirsiniz.